หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
ตำบลสามแยกมีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือนทั้งหมด และมีจำนวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล ดังตารางต่อไปนี้
 
ลำดับที่ สถานที่ หมู่ที่ จำนวน
  1   บ้านลำจังหัน หมู่ที่ 1 20 จุด  
2   บ้านกลุ่มอุทัย หมู่ที่ 2 15 จุด
  3   บ้านดงเข็ม หมู่ที่ 3 30 จุด  
4   บ้านท่าเกย หมู่ที่ 4 45 จุด
  5   บ้านโค้งสุพรรณ หมู่ที่ 5 50 จุด  
6   บ้านถิ่นไทยงาม หมู่ที่ 6 25 จุด
  7   บ้านพรหมยาม หมู่ที่ 7 25 จุด  
8   บ้านซับกองทอง หมู่ที่ 8 25 จุด
  9   บ้านไร่ตาพุฒ หมู่ที่ 9 7 จุด  
10   บ้านโป่งนกเป้า หมู่ที่ 10 6 จุด
    รวม 10 หมู่บ้าน 175 จุด
 
 

หอกระจายข่าว

ที่อ่านหนังสือพิมพ์

อินเตอร์เน็ต

มีประปาหมู่บ้านใช้ภายในตำบลทั้ง 10 หมู่บ้าน

ตลาดนัด

ร้านค้า

ปั๊มน้ำมัน

อู่ซ่อมรถ