หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
ตำบลสามแยกมีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือนทั้งหมด และมีจำนวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล ดังตารางต่อไปนี้