หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 


นายจุฑิพงษ์ นาคสกุล
ปลัด อบต.สามแยก
 
 


นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกิตติพงศ์ กองเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสมใจ เมฆวัน
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวยุพารัตน์ ทับนาค
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าเอกเพิ่มพล บุญสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวาสนา อนุรักษ์
ครู


นางสาวจิตติมา แพ่งศรีสาร
ครู