หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจุฑิพงษ์ นาคสกุล
ปลัด อบต.สามแยก
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางปันดร ทองสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญเสริม ต้ออาสา
ผู้อำนวยการกองช่าง