หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจุฑิพงษ์ นาคสกุล
ปลัด อบต.สามแยก
โทร : 084-598-1512
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
พันจ่าตรียุทธนา กันธุไร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0816602279
นางปันดร ทองสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-5686268
นายบุญเสริม ต้ออาสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5686268