หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลสามแยกมีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
ตำบลสามแยกมีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

สำนักสงฆ์ถ้ำชนะมารชนะมาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์วัดป่าลำจังหัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์ถ้ำเทพบันดาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดถ้ำแก้วกายสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดดงเข็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดถ้ำท่าเกย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดวีรธรรมมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดพรมหยาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

สำนักวิปัสนารัตนเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดซับกองทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดนิมิตธารา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดไร่ตาพุฒ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สำนักปฏิบัติธรรมเขาเวฬุวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 

ตำบลสามแยกมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 1 แห่ง

มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งสิ้น 6 แห่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ระดับอนุบาล
 
ศพด.บ้านแก่งหินปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
ศพด.บ้านเข็มทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
 
ร.ร.บ้านพรหมยาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
ร.ร.บ้านไร่ตาพุฒ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
 
ร.ร.บ้านเข็มทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
ร.ร.บ้านแก่งหินปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
 
การสาธารณสุขตำบลสามแยก มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

มีสถานบริการสาธารณสุข ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งหินปูน (รพ.สต.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 10 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 - 10
 

หน่วยกู้ภัย จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
  (อปพร.) จำนวน 113 คน
 
 
 
 
สายตรงนายก
056-713-836, 056-713-951, 095-323-0005
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10