หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
การคมนาคมภายในหมู่บ้านสะดวก ยกเว้นฤดูฝนน้ำท่วมขังบางพื้นที่ถนนใช้การไม่ได้ ในตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

มีถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 ตัดผ่านความยาว 15 กิโลเมตร

มีถนนหินคลุก จำนวน 60 สาย

มีถนนคอนกรีต จำนวน 10 สาย

มีถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย
 
แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนในตำบลสามแยกมี ดังนี้

ลำน้ำ, ลำคลองและลำห้วย จำนวน 6 แห่ง

บึง, หนองและอื่นๆ จำนวน 11 แห่ง

ฝาย จำนวน 13 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 27 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 9 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 18 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง