หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)