หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2