หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานการจัดทำแผน 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง DLTV ปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2