หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
แบบรายงานประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แบบรายงานประเมินความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนตำบลสามแยก [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2