หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 

 
 
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 142  
 
8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน และผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุน การผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
7. ระบบสารสนเทศที่ีสามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลาการอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
5. มีระบบสารเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนที่อยู่ (Competency Inventory) [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
สายตรงนายก
061-310-5700
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10