หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 


นายชิษณุพงศ์ ไผ่นอก
ประธานสภา อบต.สามแยก
 


นายสำราญ บัวจร
รองประธานสภา อบต.สามแยก


นางบังอร เข็มพงษ์
เลขานุการสภา อบต.สามแยก
 
 


นายทวี ประสารพรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางศศิประภา หนันุทรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายประเสริฐ พิลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางนาตยา สุนทโร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายถวิล พุทธศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายอุดร ทองนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสุภาพ พัดเย็นฉ่ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายเกษม เสียงอ่ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายเมฆ พรมแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางจงรัก กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายประทีป หงษ์โต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายอนันต์ จันทร์เพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7