หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแนบท้ายข้อบัญญัติ ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4614 เพชรบูรณ์ รหัสครุภัณฑ์ 001-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) สีและขาวดำ จำนวน 52 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e- 181 รห้ัส 417-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-59-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างติดตั้งหลังคารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7286 เพชรบูรณ์ รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54