หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเข็มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนวัดถ้ำขนะมาร บ้านลำจังหัน ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านลำจังหัน ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสายบ้านลำจังหัน (โรงเรียนเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านลำจังหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์เด็กเล็ก อบต.สามแยกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเข็มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนท่าเกย ซอย 1/1 บ้านท่าเกย ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้างถนนท่าเกย ซอย 1 บ้านท่าเกย ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท 1% SG น้ำยาพ่นกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 61