หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน จำนวน 14 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเข็มทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน จำนวน 31 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองแก่งหินปูน หมู่ที่ 2 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35