หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านไร่ตาพุฒ ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 333 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างการประเมินความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.สามแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องบริหารไหล่ แลเข้อสะโพก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42