หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมพร้อมประตูปิดเปิด หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้างบริเวณบึงพรหมยาม (บึง 3) เชื่อมต่อคลองวังวน หมู่ที่ 7 บ้านพรหมยาม ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลุ่มอุทัย หมู่ที่ 2 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สถานที่ก่อสร้าง บ้านซับกองทอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายดงเข็มเชื่อมหมู่ที่ 10 (ว่างท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 3 บ้านดงเข็ม ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุด PPE ป้องกันเชื้อโรค) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการต่อเติมศาลาอาคารเอนกประสงค์ บ้านถิ่นไทยงาม หมู่ที่ 6 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงศาลา SML บ้านลำจังหัน หมู่ที่ 1 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52