หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สามแยก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 

 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง
ลงวันที่ 30 มกราคม 2539
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ตั้งอยู่
หมู่ที่ 9 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 83 กิโลเมตร ตำบลสามแยก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สาย A18 ตัดผ่าน มีพื้นที่ทั้งหมด 42,700 ไร่ หรือ 68.32 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี  
 
 
 
 
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามแยก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ราบสูง พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด
ถั่วเหลือง ทานตะวัน ฯลฯ มีแหล่งน้ำ ไหลผ่าน คือ แม่น้ำป่าสัก แต่ในช่วงฤดูแล้ง น้ำจะไม่เพียงพอในการใช้เพื่อการเกษตร
 
 
อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ด และอาชีพรับจ้างทั่วไป
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,399 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,681 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66

หญิง จำนวน 2,718 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,775 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 79.03 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านลำจังหัน 293 283 576 190  
2   บ้านกลุ่มอุทัย 158 168 326 99
  3   บ้านดงเข็ม 423 430 853 302  
4   บ้านท่าเกย 235 249 484 143
  5   บ้านโค้งสุพรรณ 283 300 583 199  
6   บ้านถิ่นไทยงาม 163 175 338 121
  7   บ้านพรหมยาม 393 419 812 248  
8   บ้านซับกองทอง 126 120 246 95
  9   บ้านไร่ตาพุฒ 361 346 707 240  
10   บ้านโป่งนกเป้า 246 228 474 138
    รวม 2,681 2,718 5,399 1,775
 
 
 
 
สายตรงนายก
056-713-836, 056-713-951, 095-323-0005
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10